Zasady i przepisy dotyczące szafek

 1. Przed użyciem szafki użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję umieszczoną na szafce, dotyczącą procedury zamykania i otwierania, a następnie powinien pamiętać lub zachować w inny sposób numer i kod PIN dla tej szafki.
 2. Szafki są blokowane przez dostarczenie 4-cyfrowego kodu PIN przez użytkownika.
 3. W schowkach użytkownicy nie mogą przechowywać przedmiotów, które mogą je zabrudzić, uszkodzić lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub wygody osób przebywających w Centrum lub dla samego obiektu. Jeśli pracownicy ochrony stwierdzą, że przedmioty pozostawione w szafce podlegają przepisom niniejszego punktu, personel ochrony Centrum może otworzyć tę szafkę i zabezpieczyć umieszczone w niej przedmioty, aby wyjaśnić sytuację.
 4. Obiekty w szafkach mogą być przechowywane tylko w godzinach, kiedy Centrum jest otwarte.
 5. Po zamknięciu Centrum użytkownik może robić rzeczy następnego dnia.
 6. W przypadku, gdy użytkownik nie może otworzyć szafki, powinien skontaktować się z punktem informacyjnym pod numerem telefonu
  +48723397846. Osoba odbierająca przedmioty z depozytu musi dostarczyć pokwitowanie. Potwierdź swój odbiór w raporcie o otwarciu szafki.
 7. Aby sporządzić raport przekazania, konieczne jest przedstawienie dokumentu tożsamości. Osoby nie dorosłe mogą zbierać swoje rzeczy tylko w obecności swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
 8. Przedmioty pozostawione w szafkach nie są ubezpieczone od kradzieży lub włamania (rabunek jest przedłużany o ryzyko wandalizmu).
 9. Galeria Kazimierz nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szafkach.
 10. Przedmioty nieodebrane w terminie 14 dni od daty ich opuszczenia będą podlegały zniszczeniu w drodze decyzji podjętej przez komitet.